28
Th11

Tiến độ thi công tòa nhà trụ sở Tập đoàn Thái Bình Seed

Mỗi công trình một niềm vui thầm lặng
Xây cho đời những bến đỗ ước mơ…

*Hình ảnh tại công trường xây dựng Tòa nhà trụ sở Tập đoàn Thái Bình Seed.