Giới thiệu

  • Home
  • /
  • Giới thiệu

Vững hành động - Chắc niềm tin


Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Constrexim (CONRIC) được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt nam – Tổng công ty trực thuộc Bộ Xây dựng. CONRIC được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số:  0102793826, lần đầu ngày 16/08/2006, thay đổi lần 9 vào ngày 14/09/2017.

Sau hơn một thập kỷ phát triển bền vững, mạnh mẽ – đặc biệt sau khi hoàn thành quá trình tái cấu trúc mô hình hoạt động và thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu trong giai đoạn 2014 – 2016, CONRIC hiện có 05 (năm) Công ty con thành viên và một số Công ty liên kết được tổ chức chặt chẽ, hiện đại theo mô hình “công ty mẹ – công ty con”.

Với đội ngũ hơn 300 cán bộ quản lý, chuyên môn được đào tạo bài bản, chủ yếu có trình độ đại học và trên đại học, tiềm lực tài chính vững vàng, công nghệ, trang thiết bị hiện đại, khả năng quản lý chuyên nghiệp, hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh đa dạng, địa bàn hoạt động rộng khắp cả nước,

CONRIC đã và đang khẳng định vững vàng vị thế của một trong các doanh nghiệp chuyên nghiệp, bài bản hàng đầu trong các lĩnh vực như thi công xây dựng với vai trò tổng thầu, tổng thầu thiết kế – thi công; đầu tư, phát triển, kinh doanh bất động sản và kinh doanh thương mại, dịch vụ.

Vững hành động

Chắc niềm tin

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Constrexim (CONRIC) được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt nam – Tổng công ty trực thuộc Bộ Xây dựng. CONRIC được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số:  0102793826, lần đầu ngày 16/08/2006, thay đổi lần 9 vào ngày 14/09/2017.

Sau hơn một thập kỷ phát triển bền vững, mạnh mẽ – đặc biệt sau khi hoàn thành quá trình tái cấu trúc mô hình hoạt động và thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu trong giai đoạn 2014 – 2016, CONRIC hiện có 05 (năm) Công ty con thành viên và một số Công ty liên kết được tổ chức chặt chẽ, hiện đại theo mô hình “công ty mẹ – công ty con”.

Với đội ngũ hơn 300 cán bộ quản lý, chuyên môn được đào tạo bài bản, chủ yếu có trình độ đại học và trên đại học, tiềm lực tài chính vững vàng, công nghệ, trang thiết bị hiện đại, khả năng quản lý chuyên nghiệp, hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh đa dạng, địa bàn hoạt động rộng khắp cả nước,

CONRIC đã và đang khẳng định vững vàng vị thế của một trong các doanh nghiệp chuyên nghiệp, bài bản hàng đầu trong các lĩnh vực như thi công xây dựng với vai trò tổng thầu, tổng thầu thiết kế – thi công; đầu tư, phát triển, kinh doanh bất động sản và kinh doanh thương mại, dịch vụ.

Lịch Sử Phát Triển

26/12/2005

 

Thành lập Công ty

Thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Tổng Công ty thuộc Bộ Xây dựng, hoạt động độc lập trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng chuyên nghiệp

2014

 

Thay đổi mô hình tổ chức

Đánh dấu bước phát triển với mô hình tổ chức “Công ty mẹ - Công ty con” với việc thành lập các công ty con: Constrexim Thái Dương, Constrexim Bắc Hà, Constrexim số 3 và Constrexim CDC

2016

 

Ra mắt nhãn hiệu CONRIC

Ra mắt nhãn hiệu CONRIC, đánh dấu bước phát triển mới của Công ty

2020

 

Kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty

26/12/2005 Thành lập Công ty

Thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Tổng Công ty thuộc Bộ Xây dựng, hoạt động độc lập trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng chuyên nghiệp

2014 Thay đổi mô hình tổ chức

Đánh dấu bước phát triển với mô hình tổ chức “Công ty mẹ – Công ty con” với việc thành lập các công ty con: Constrexim Thái Dương, Constrexim Bắc Hà, Constrexim số 3 và Constrexim CDC

2016 Ra mắt nhãn hiệu CONRIC

Ra mắt nhãn hiệu CONRIC, đánh dấu bước phát triển mới của Công ty

2020 Kỷ niệm 15 năm thành lập

Đội Ngũ Quản lý

Ông. NGHIÊM XUÂN TRƯỜNG
Chủ tịch HĐQT
Ông. LÊ VINH VIỆT
Tổng Giám Đốc
Ông. NGUYỄN HƯNG
Ủy Viên HĐQT
Ông. ĐỖ QUANG THUẬN
Ủy Viên HĐQT
Ông. ĐÀO CÔNG SỬU
Phó Tổng Giám Đốc
Ông. NGUYỄN ĐĂNG SƠN
Phó Tổng Giám Đốc
Ông. NGUYỄN VĂN MINH
Phó Tổng Giám Đốc
Ông. KIM NGỌC SƠN
Phó Tổng Giám Đốc
Ông. VŨ VĂN TIẾN
Kiến trúc sư trưởng

Đối tác & Khách hàng