Bệnh viện hữu nghị Houaphan – Sầm Nưa

Chủ Đầu tư: UBND tỉnh Thanh Hóa và UBND tỉnh Houaphan
Địa điểm: Tỉnh Houaphan, CHDCND Lào
Loại hình: Bệnh viện
Quy mô: 200 giường bệnh
DTSXD: 19.000m2
Thời gian: 2015

Bệnh viện Hữu nghị Hủa Phăn được xây dựng bằng nguồn việc trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ và Nhân Dân Lào. Sau khi hoàn thành đây sẽ bệnh viện lớn nhất khu vực Đông Bắc Lào.