BỆNH VIỆN NAM HỌC TÂM ANH

Chủ Đầu tư: Công ty cổ phần bệnh viện Tâm Anh
Địa điểm: “Phố Hoàng Như Tiếp – Phường Bồ Đề
– Long Biên – Hà Nội”
Loại hình: Bệnh viện
Quy mô: 1 khối nhà cao 7 tầng, 1 tầng hầm
DTSXD: 13.900 m2
Thời gian: 2014 – 2015