TRỤ SỞ HUYỆN UỶ, UBND, HĐND HUYỆN MÊ LINH

Chủ Đầu tư: BQLDA đầu tư và xây dựng huyện Mê Linh
Địa điểm: Khu trung tâm hành chính huyện Mê Linh
Loại hình: Trụ sở làm việc
Quy mô: 02 khối nhà cao 7 tầng, 01 khối nhà hội trường
DTSXD: 2200 m2
Thời gian: 2009 – 2011