TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ITERA

Chủ Đầu tư: Công ty Cổ phần hệ thống công nghệ ETC
Địa điểm: Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Loại hình: Khối nhà làm việc
Quy mô:
DTSXD: 93.134m2
Thời gian: 2018

Tổ hợp các khối nhà làm việc và phát triển công nghệ cao 4 tầng và trung tâm phát triển phần mềm phổ thông 17 và 11 tầng. Bên cạnh đó là dãy nhà làm việc, nghỉ ngơi của chuyên gia có tầm nhìn ra hồ điều hòa. Các khối nhà bao bọc xung quanh khu vườn trung tâm, tạo nên một không gian yên tĩnh, độc lập, đồng thời cải thiện vi khí hậu của công trình. Khu vực để xe được thiết kế ở cao độ tầng 1.