TRUNG TÂM VHTT HUYỆN MÊ LINH

Chủ Đầu tư: Ban QLDA ĐT và XD H.Mê Linh
Địa điểm: Huyện Mê Linh – Hà Nội
Loại hình: Trung tâm VH-TT
Quy mô: 1 khối nhà
DTSXD: 4.031 m2
Thời gian: 2013 – 2015