Thương mại & Dịch vụ

Xuất phát từ mong muốn chủ động trong cung ứng vật tư, vật liệu, trang thiết bị máy móc xây dựng qua đó đảm bảo tiến độ thi công. Đến nay, CONRIC đang thúc đẩy phát triển lĩnh vực thương mại & dịch vụ gắn liền với bất động sản hướng tới hoàn thiện chuỗi giá trị mà bất động sản mang lại

Bao gồm các dịch vụ môi giới bất động sản, quản lý tòa nhà, quản lý chợ – trung tâm thương mại, lắp đặt thang máy, điều hòa không khí, cho thuê, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị và các dịch vụ gia tăng khác.