Tư vấn & Thiết kế

Được xây dựng trên nền tảng kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thông qua việc tiếp cận và trực tiếp xử lý những yêu cầu của khách hàng, chúng tôi thấu hiểu những điều khách hàng và thị trường mong muốn đối với một nhà tư vấn & thiết kế.

Với góc nhìn của khách hàng và kinh nghiệm, năng lực của mình, chúng tôi luôn suy nghĩ thực tế, đặt mục tiêu rõ ràng và khả thi, quan tâm đến ngân sách và bối cảnh dự án.

Mỗi công trình đều có cá tính riêng và vì vậy, chúng tôi không ngừng thách thức những kỳ vọng, nỗ lực đưa ra những giải pháp sáng tạo, sử dụng hiệu quả nguồn lực của dự án.

Các yếu tố môi trường tự nhiên, xã hội, văn hóa bản địa luôn được tính toán kỹ lưỡng để từ đó phát triển thành bản sắc riêng có cho công trình.

Chúng tôi hiểu sự thành công của dự án được xây dựng trên nền tảng phối hợp chặt chẽ giữa CONRIC, khách hàng, nhà thầu liên quan và địa phương.
Lĩnh vực tư vấn thiết kế, CONRIC cung cấp:
– Tư vấn quản lý dự án
– Thiết kế tổng mặt bằng kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp
– Thiết kế tổng thể, chi tiết khu đô thị
– Thiết kế hệ thống cấp thoát nước công trình dân dụng, công nghiệp
– Thiết kế san nền, đường nội bộ