14
Th12

Đại hội đồng cổ đông CONRIC Holdings nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 14 tháng 12 năm 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Constrexim tổ chức đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 – 2024.   Ông...

Đọc thêm