13
Th1

Lễ cất tóc dự án Trụ sở Tập đoàn ThaiBinh seed

Sáng ngày 13/01/2020, Công ty cổ phần tập đoàn ThaiBinh seed đã tổ chức thành công lễ cất nóc Dự án xây dựng Trụ sở Tập đoàn (Văn phòng...

Đọc thêm