09
Th10

Các doanh nghiệp đóng góp 70% tổng thu ngân sách quận Cầu Giấy

Hàng năm, các Doanh nghiệp trên địa bàn quận Cầu Giấy đóng góp tới 70% tổng thu ngân sách quận và tạo công ăn việc làm cho 219.000 lao...

Đọc thêm